Talha de Latão Anti Faísca

1 ton ou 3 ton
Pronta EntregaTalha em latão anti-faísca. 

2 modelos:

1 toneladas x 3m ou
2 toneladas x 3m